Akademik Çeviri Grupları

 

AKADEMİK ÇEVİRİ PROGRAMI - AKIN DİL EĞİTİM 20172017’de başlatmış olduğumuz “Akademik Çeviri” gruplarımızı aşağıdaki maddelerle tanıyalım;

 

·         A’dan Z ‘ye tüm dilbilgisi (gramer) konuları çeviri odaklı işlenecektir.

·         Dilbilgisi(gramer) konuları hem tek tek bağımsız cümleler ile hem de birden fazla konu içeren karışık cümlelerle işlenecektir.

·         Program iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde cümle, ikinci bölümde metin bazında çalışma yapılacaktır.

·         Cümleler ve metinler tamamen akademik içerikli olacaktır. (sosyal, fen ve sağlık)

·         Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) temelinde belirlenen ve “Akademik Kelime Listesi”nde yer alan kelimeler ile çeviri çalışmaları yapılacaktır.

·         Hem Türkçe‘den İngilizce’ye hem de İngilizce’den Türkçe’ye çeviri yapılacaktır. 

·         Makale okuma hızını arttırmaya, makalelerin doğru anlaşılmasına, yerinde ve doğru kelime ve dilbilgisi kalıpları ile makale yazımına yardımcı olacaktır.

·         Akademik terminoloji ve akademik dile yatkınlığı arttırmaya destek olacaktır.

 

Program uzunluğu               : 80 ders saati

Ders günleri ve saatleri      :Salı Perşembe 18.30-21.40

Başlangıç ve bitiş tarihi      : 11 Nisan 2017 Salı- 15 Haziran 2017

 

Programa katılım için gerekli İngilizce yeterlik koşulları:

1.      Genel İngilizce: En az B2

2.      TOEFL             : En az 60 /120     

3.      IELTS               : En az 4.5 / 9     

4.      YDS /e-YDS/ YÖKDİL: En az 45 /100

5.      AKIN Çeviri Seviye tespit sınavı: En az 20 doğru /40 soru


 

 

ÇEVİRİ PROGRAMI

 

-          40 sorudan oluşan ve “verb phrase” konularını ölçen bir seviye tespit sınavı uygulanacaktır. En az 20 doğru yapabilen programa katılabilecektir. Seviye tespit soruları çoktan seçmeli cevaplardan oluşacak ve mümkün olduğunca kısa cümlelerden hem ENG-TR hem TR-ENG bölümlerini içerecektir. Seviye tespit sınavı kurumda daha önce eğitim almamış öğrencilere uygulanacak, kurum bünyesinde herhangi bir akademik programı bitirmiş ya da genel İngilizce programlarında orta düzeyi tamamlamış öğrenciler doğrudan katılabilecektir.

 

-          Materyal seçimi yapılırken alan çeşitliliğine (sosyoloji, ekonomi, sağlık, fen vs.) dikkat edilecektir.

 

-          Program iki bölümden oluşacaktır. İlk bölümde cümle, ikinci bölümde ise metin düzeyinde çeviri çalışması yapılacaktır. Dil bilgisi çeviri çalışmaları fiil öbeği ve cümlecikler olmak üzere iki bölümde işlenecektir.

 

-          Öğrencilerin online YDS konu anlatımlarına erişimlerinin sağlanması program boyunca ihtiyacı olan öğrencilere destek sağlaması açısından önerilmektedir.

 

-          Kurs programı aşağıda verilmiş olup, örnek kodu ile her bir konunun içerisindeki alt başlıklar kast edilmektedir. Örneğin, “times” konusunun 18 örnek kodu V1, V2, Have V3 vs konuları göstermektedir.


 

 

 

HAFTA İÇİ AKŞAM (80 SAAT)

GÜN

ÖRNEK KODU

 

KONU

TOPLAM SAAT

1

1-18

ENG-TR

TR-ENG

TIMES

VERB

PHRASE

4

20

2

 

MODALS

4

3

 

PASSIVE

4

4

 

ADJECTIVES & ADVERBS

4

5

 

NOUNS, PRONOUNS & DETERMINERS

4

6

 

ADJECTIVE CLAUSE

CLAUSES

8

32

7

 

8

 

NOUN CLAUSE

8

9

 

10

 

ADVERB CLAUSE

8

11

 

12

 

INVERSION

8

13

 

14

 

PASSAGES

28

15

 

16

 

17

 

18-19-20