YÖKDİL Sınavı

YÖKDİL Kurslarımız

YÖKDİL hazırlık kurslarımız kelime bilgisi, okuma-anlama becerisi, çeviri becerisi ve dilbilgisi (gramer)öğretimini kapsamaktadır.

Sınavda test edilen bu dört unsurdan kelime bilgisi en zor olduğu için derslerde kelime ağırlıklı bir çalışma okuma-çeviri ile desteklenmektedir. Gramer(dilbilgisi) öğretiminde ise konular sınavda çıktığı oranda anlatılmaktadır. Derslerde gerekli kelime, okuma ve gramer alt yapısı sağlandıktan sonra sınavın her bölümü için test tekniği ve soruları daha rahat çözmek için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.

YÖKDİL kurslarımıza başvuran adaylar kursumuzda yapılan sınava göre veya daha önceki YÖKDİL veya YÖKDİL veya Akın seviye tespit puanlarına göre sınıflandırılarak kendi dil seviyelerine uygun gruplarda derslerekabul edilirler.

Derslerde kelime, konu anlatımı/ soru çözümü, okuma ve çeviri yapılmaktadır.

  • YÖKDİL Kelime Eğitimi
  • YÖKDİL Kelime Testleri
  • YÖKDİL Okuma ve Çeviri Eğitimi
  • YÖKDİL’ e Yönelik Gramer Eğitimi
  • YÖKDİL Soru Türleri için Test Teknikleri
  • Çıkmış  ÜDS/ YÖKDİL Sorularının Çözümü
  • Tekrar Testleri
  •  Özgün Deneme Sınavları

 

YÖKDİLde  NEDEN AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ TERCİH EDİLİYOR?

AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ olarak hazırladığımız özgün materyal ve testler ile tüm öğrencilerimizi seviyelerine uygun sınıflarda etkili bir biçimde kelime ve okuma eğitimi ile YÖKDİL’e hazırlıyoruz. Kursumuza katılan öğrenciler dersler, ek dersler, online ek dersler ve  zengin kaynaklardan yararlanmaktadır.

YÖKDİL kurslarımız Genel İngilizce öğretiminden çok daha farklı bir anlayış ve sistemle bol kelime,okuma ve çeviri hizmeti vermektedir.   YÖKDİL öğrencilerimize sunulan hizmetler şunlardır:

 

1) DERS KİTAPLARI             

Tüm öğrencilerimize ders kitaplarımız KURS ÜCRETİNE DAHİL OLARAK  seviyelerine göre verilen kaynaklar:  Sadece kurs öğrencilerine verilen ve piyasada satılmayan Exclusive kitabı ve çıkmış sorular kitabı.

2) GÜÇLÜ KADRO

Akın Dil Eğitim Merkezi’nin eğitim kadrosu alanında yetkin  ve deneyimli öğretmenlerden oluşmaktadır.

3) EK DERSLER     

Öğrencilerimize ÜCRETSİZ  olarak  “Kelime Geliştirme” ,“ Okuma-Çeviri”  ve “Soru Çözümü” ek dersleri en deneyimli öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir.  Sınıf ve sınav takvimine bağlı olarak değişmekle birlikte bir dönemde her ihtiyaca uygun ek ders verilmektedir.

4) BOL SORU, ZENGİN KAYNAKLAR ve ÖZGÜN SORULAR İLE ÇALIŞMA

AKIN Dil Eğitim Merkezi tarafından sadece kurs öğrencileri için hazırlanan ve piyasada satışı olmayan  Exclusive kitabı özgün soru, kelime çalışmaları, okuma alıştırmaları ve makaleler içermektedir.  Özgün sorulardan oluşan 40 MİNİ TEST kitabı  ve Tekrar testleri verilerek YÖKDİL’de çıkması muhtemel sorular üzerinde durulur.  Kurslarımızda bunlara ek olarak daha önce çıkmış tüm YÖKDİL soruları adaylar ile birlikte çözülür.  Kursumuzda her dönem yeni sorular hazırlanmakta ve öğrencilerimize test olarak verilmektedir.

5) UYGUN FİYAT  

Akın Dil Eğitim Merkezi tüm eğitim ve destek hizmetlerini piyasa koşullarına kıyasla uygun fiyatlar ile vermektedir. Kurs fiyatları ve ödeme şekilleri hakkında eğitim danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

 6) TELAFİ DERSLERİ           

YÖKDİL kurslarımıza katılan öğrencilerimizin ders kaçırmaları halinde   danışmanlarımızın yönlendireceği gruplar ile derslere  girerek telafi / tekrar yapmaları ve/veya www.YÖKDİL.net’ te olan konu anlatım videoları ile telafi yapmaları sağlanır. Bu sayede hiç bir öğrencimiz konu bakımından eksik kalmamaktadır. Telafi derslerinin tümü AKIN Dil Eğitim Hizmetleri‘nin eğitim personeli tarafından verilmektedir. Telafi/Tekrar dersleri almak için öğrencimiz olmanız yeterlidir.

7) AKILLI TELEFON UYGULAMALARI               

YÖKDİL kelime ve okuma ağırlıklı bir çalışma gerektirdiği için daha fazla ve her yerde kelime-okuma çalışması yapılmasına olanak sağlayan ve kendi içinde sözlüğü olan ücretsiz uygulamalarımız bulunmaktadır. Derslerde anlatılan kelimeleri pekiştirmek için “AKIN YÖKDİL KELİMELER” ve okuma için “READING WORDS PRO” uygulamasını indiriniz:

https://play.google.com/store/apps/developer?id=Ak%C4%B1n+Dil+E%C4%9Fitim+Merkezi

https://itunes.apple.com/tr/developer/akin-dil-egitim-merkezi/id618037343

8) www.YÖKDİL.net ile kelime, gramer, okuma ve çeviri çalışması ve alıştırmaları yapabileceğiniz bir online (çevrimiçi) ve offline (çevrimdışı) platform kurs süreniz boyunca ücretsiz olarak hizmetinize açılmaktadır.


Yökdil SORU TÜRLERİ

Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test kullanılacaktır. Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.

 

1-6. VOCABULARY (KELİME BİLGİSİ)

 

1 ADJECTIVE (SIFAT)

1 ADVERB (ZARF)

1 VERB( FİİL)

1 NOUN( İSİM)

2 PHRASAL VERBS( DEYİMSEL FİİL)

 

7-20. GRAMMAR (DİL BİLGİSİ)

 

5 GRAMMAR (ZAMANLAR/ sadeleştimeler)

2 PREPOSITIONS (EDATLAR)

5 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

 

21-25. CLOZE TEST 1 (PARAGRAF İÇİNDE BOŞLUK OLAN SORULAR)

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (PHRASAL) (KELİME BİLGİSİ)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

 

26-30. CLOZE TEST 2

 

2 LINKING WORDS (BAĞLAÇLAR)

1 PREPOSITION (EDAT)

1 VOCABULARY (VERB) (FİİL)

1 GRAMMAR (DİLBİLGİSİ)

 

31-41. SORULAR SENTENCE COMPLETION(11 CÜMLE TAMAMLAMA SORUSU)

42-52. SORULAR TRANSLATION

12 ÇEVİRİ SORUSU

6 ÇEVİRİ SORUSU İNGİLİZCE-TÜRKÇE

6 ÇEVİRİ SORUSUTÜRKÇE -İNGİLİZCE

53-57. SORULAR  SORULAR PARAGRAPH COMPLETION (5 PARAGRAF TAMAMLAMA SORUSU)

58-62 SORULAR IRRELEVANT SENTENCE (5 ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA SORUSU)

63-80. SORULAR READING PASSAGES

TOPLAM 6 OKUMA PARÇASI 18 soru

HER BİR PARÇA 3 SORUDAN OLUŞUR


 YÖKDİL ile ilgili ek bilgiler:


1) YÖKDİL projesi nedir?

Ülkemizin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden birisi olma hedefi dikkate alındığında, bu hedefe ulaşabilmesi ancak nitelikli bilgi üretimi ve özellikle de nitelikli insan faktörü ile mümkün olabilecektir. Bu amaca yönelik olarak Yeni YÖK olarak yakın zamanda birçok yeni girişim başlattık. Bunların arasında yakın zamanda kamuoyu ile paylaşmış olduğumuz 100 / 2000 projesi (ülkemizin 100 öncelikli alanında 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilmesi), ihtisaslaşma odaklı 1000 araştırma görevlisi kadrosu gibi doktoralı insan kaynağının arttırılması projelerimiz yer almaktadır. Yine geçtiğimiz yıl yeniden düzenlemesi yapılan doçentlik başvuru kriterleri de bu kapsamdaki girişimlerimizin arasında idi.  

Başlatılan bu yeni girişimlerimiz akademi de olumlu bir şekilde değerlendirilmiş olmakla birlikte doktora öğrenci ve doçentlik başvuru süreçlerinde en önemli istek her iki süreç içinde baraj niteliğinde olan dil sınavı sürecinin iyileştirilmesi yönünde oldu.  

Uzun yıllardır akademik dünya yapılan sınavın alana özgü olması yönünde bir beklenti içerisinde idi ve beklentinin karşılanmasına yönelik olarak Yeni YÖK olarak gelen görüşleri de dikkate alarak kapsamlı bir çalışma başlattık ve mevcut YDS sınavının yanında adayın alanındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil yeterliliğini belirlemeye yönelik olarak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) süreci başlatıldı.  

2) YÖKDİL sınavı nasıl ve ne zaman gerçekleştirilecektir?

YÖKDİL sınavı için YÖK tarafından başlatılan bu çalışmada sınav sorularının hazırlanması süreci dil yetkinliği konusunda deneyimli Ankara Üniversitesi tarafından, sınavın organizasyonu ve uygulanması ise Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.  

YÖKDİL sınavı ilk kez 5 Mart 2017 tarihinde tek oturumda 30 ilimizde gerçekleştirilecektir. Bu dönem için sadece İngilizce alanında yapılacak sınav gelecek dönemlerde Almanca, Fransızca, Arapça olarak da genişletilecektir ve yılda iki kez gerçekleştirilecektir.  

3) YÖKDİL sınavı başvuruları nasıl yapılacaktır?

YÖKDİL Sınavı başvuruları 30 Ocak 2017 tarihinden itibaren http://yokdil.yok.gov.tr adresinden yapılabilecektir.  

4) Sınav ücreti ne kadar olacaktır?

75 TL 

5) Kimler, hangi şartlarda başvurabilecek?

Bu sınava yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.  

6) Sınavın başarısı nasıl değerlendirilecek?

İlgili mevzuatsal düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.  

7) Hangi alanda sınava girmem gerektiği nasıl belirlenecektir?

Her üç alanda yapılan sınavlar eşdeğer olup, adaylar kendi disiplinleri ve yetkinliklerini dikkate alarak hangi alandaki sınava girmek istediklerine kendileri karar verecektir. Elde edecekleri puan lisansüstü eğitim ve doçentlik başvurusunda alana bağlı olmaksızın kullanılabilecektir. 

8) YÖKDİL’in geçerlilik süresi olacak mı?

YÖKDİL’in geçerliliğine ilişkin düzenlemeler YDS ile aynı olacaktır. 

9) Bu durumda mevcut YDS sınavı devam edecek mi?

Adaylar her iki sınava da girebilecekler ve her iki sınavında lisansüstü eğitim, doçentlik sınavı ve akademik yükseltme süreçleri ile sınırlı olmak üzere eşit geçerliliği olacaktır. 

10) Dil yeterliliği konusunda yaptığınız bu girişimlerin devamı gelecek mi?

Evet. Bu çalışmamızın devamında %100 yabancı dille eğitim yapan programlarımızdaki öğretim elemanları içinde yeni bir sınav planlıyoruz. Halen bu programlarda ders verebilmek için YDS sınavından 80 almak yeterli oluyor. Ancak YDS sınavı adayın sadece okuma odaklı açısından dil yeterliliğini değerlendirebiliyor. Halbuki yabancı dilde ders anlatacak akademisyenin dil yeterliliğinin konuşma ve dinlemede de olması gerekiyor. Bu kapsamda da çalışmamızı başlattık. Yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. 

Bu şekilde misyon ve kalite odaklı olarak çalışmalarımızı tüm alanlarda sürdürüyor ve Türk yükseköğretim sistemimizi küresel ölçekte daha nitelikli hale getiriyor olacağız.  


YÖKDİL Başvuru Klavuzu İçin Tıklayınız.

YÖKDİL Sınav Klavuzu İçin Tıklayınız.

YÖKDİL Klavuzu Sınav Bilgi Notları İçin Tıklayınız.